دانلود رمان تک ستاره قلبم | lilium377 و مائده اسدی کاربر انجمن

خلاصه:
چهار تا دختر به اسامی : آرامیس ، مهرسا ، ساینا و النا،تصمیم می گیرن قبل از سن قانونی رانندگی کنن.. اما وقتی رانندگی می کنن با چند تا پسر رو به رو می شن و تصمیم می گیرن برای کم کردن روی اونا با اونا مسابقه بدن . اولش به خوبی می گذره اما ناگهان با یه نفر تصادف می کنن و تا دور و برو نگاه می کنن می بینن که پسرا غیبشون زده .. دورو بر ماشینی که باهاش تصادف کردن پر از آدمه … شاید مُرده .. شاید بیهوش شده و شاید…اما چیزی که می بینن رو نمی تونن باور کنن .. اون کسی که باهاش تصادف کردن کسی نیست جز…

اینم بگم که توی داستان زاویه دید بین مهرسا و آرامیس و ساینا عوض میشه ..

دانلود رمان تک ستاره قلبم | lilium377 و مائده اسدی کاربر انجمن