رمان ملودرام عشق | کار گروهی از s@mir@ ، raha22،.ملیکا.

خلاصه:

سرگذشت پسری به نام ماهان که توزندگیش دچار سردرگمی هایی شده و دلیل این سردر گمی هابه خاطراینه که اطلاعات درستی از پدرومادر واقعیش نداره چه اینکه مرد وزن دیگه ای بزرگش کردن طی داستان ماجراهایی واسش اتفاق میفته که مسیر زندگیش به سمت هویت واقعیش تغییر میکنه ،،رمان ملودرام عشق | کار گروهی از s@mir@ ، raha22،.ملیکا